De huur betalen

Als je bij ons een woonruimte huurt, betaal je de huur maandelijks vooruit, vóór de eerste van elke volgende maand. Bijvoorbeeld: de huur van de maand februari betaal je uiterlijk op 31 januari. Toen je de huurovereenkomst tekende, heb je je daarmee akkoord verklaard.

Je kunt je huur op verschillende manieren betalen: via automatische incasso, met een periodieke overboeking of pinnen op ons kantoor. Lees hier meer over het betalen van de huur. 

Als huur betalen even niet lukt

Als je een keer de huur niet op tijd kunt betalen, is er niet meteen een man overboord. We zijn altijd bereid om samen met jou te zoeken naar een oplossing. We kunnen bijvoorbeeld een afspraak maken voor gespreide betaling.

Andere (betalings)problemen

Ben je in een situatie beland, waardoor het voor jou moeilijk is om de huur te betalen, door schulden bijvoorbeeld? Ook dan zijn we er voor je en kijken we samen naar hoe we er voor jou een mouw aan kunnen passen. 

Bel of mail ons snel

Als je een betalingsprobleem hebt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
We helpen je graag. Een betalingsafspraak kun je maken met onze woonconsulent. Bel of mail die altijd eerst, via (0529) 45 25 88 of hallovestenl. Alle andere problemen kun je bespreken met je wijkconsulent.

Samenstelling huurprijs

Het huurbedrag dat je maandelijks betaalt, de bruto huurprijs, is opgebouwd uit twee delen: de basis netto huurprijs – ook wel kale huur genoemd – en de servicekosten. De netto huur is het bedrag dat je betaalt voor het gebruik van je woonruimte en de servicekosten betaal je voor verschillende voorzieningen, verzekeringen en diensten. Hier kun je zien welke dat zijn.

Gas, water en elektra

Zelfstandige kamers en kamers in woongroepen

Het gebouw of de woongroep waarin je woont, betaalt elke maand collectief een voorschot voor gas, water en elektra. Eén keer per jaar wordt gemeten wat het werkelijke, collectieve verbruik was.  Het verschil tussen dat werkelijke verbruik en de betaalde voorschotten wordt dan per woonruimte omgeslagen en verrekend. De eindafrekening krijg je vóór 1 juli. 

Appartementen en studio’s

Het merendeel van onze appartementen en studio’s heeft een eigen meter voor gas, water en elektra. Je betaalt elke maand een voorschot op je werkelijke verbruik. Dat voorschot kan – als je dat wilt – worden aangepast. Eén keer per jaar geef je de meterstanden door. Daarna wordt het verschil tussen je werkelijke verbruik en de betaalde voorschotten met je verrekend. De eindafrekening krijg je vóór 1 juli.

Huurverhoging

Eén keer per jaar, op 1 juli, worden de huren verhoogd. Vóór 1 mei krijg je een brief, waarin je nieuwe netto huurprijs staat. Met welk percentage de huur wordt verhoogd, hangt af van wat voor ruimte je bij ons huurt. Bij sociale huurwoningen is de huurverhoging afhankelijk van het inkomen van je huishouden en de huur die je nu betaalt.

Informatie over de huurverhoging 2016 vind je hier.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten die je kunt aanvragen bij de Belastingdienst.
Dat geldt alleen voor zelfstandige woonruimtes. (Woningen met zelfstandig kamernummer, een eigen toegangsdeur en een woon- en slaapkamer, keuken en toilet.)

Bij de berekening van een eventuele huurtoeslag gaat de Belastingdienst uit van de kale huur plus bepaalde servicekosten. Dat noemen ze de rekenhuur. Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag (en de hoogte ervan) hangt daarvan af én van je inkomen en je leeftijd.

Wil je weten of je voor huurtoeslag in aanmerking komt? Maak dan een proefberekening op www.toeslagen.nl/, of bel met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

De belastingdienst bepaalt uiteindelijk of je er recht op hebt.