Algemene info over huren

Als je bij ons je woonruimte huurt, biedt dat je veel rust en gemak. Je wooncomplex wordt voor je onderhouden  en als er iets kapot is of niet goed werkt, zorgen wij ervoor dat het wordt gerepareerd. En – niet onbelangrijk – je hebt huurbescherming.

Dat zijn de rechten die je als huurder hebt. Maar je hebt ook een paar plichten… Dat je de huur op tijd betaalt bijvoorbeeld en dat je je je kamer en de algemene ruimtes netjes en schoon houdt. Alle rechten en plichten staan in de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden, die je bij het tekenen van de huurovereenkomst van ons hebt gekregen.

Hieronder vragen we ook nog even je aandacht voor een paar belangrijke punten die te maken hebben met je huurcontract en het wijzigen van je gegevens.

Medehuurderschap

Als medehuurder heb je dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Je bent bijvoorbeeld - net als de hoofdhuurder - verantwoordelijk voor de woning en de huurbetalingen en je hebt ook huurbescherming. Medehuurderschap is alleen mogelijk in studio's en appartementen. 

Maar hoe word je eigenlijk medehuurder? Wanneer je getrouwd bent met de hoofdhuurder of jullie een geregistreerd partnerschap hebben ben je automatisch medehuurder. Het is dan niet nodig dat jij de huurovereenkomst ook tekent. Het is natuurlijk wel belangrijk dat wij weten dat je medehuurder bent. Woon je samen, maar is dit niet officieel vastgelegd? Dan kun je medehuurderschap schriftelijk bij ons aanvragen. Hoe dit precies in zijn werk gaat en welke voorwaarden hier aan verbonden zijn lees je hier. Een logé of onderhuurder kan geen medehuurder worden.

Onder(ver)huur

Ga je reizen of op stage en wil je je kamer, studio of appartement onderverhuren? Dan kun je dat met je onderhuurder onderling regelen en via hallovestenl laten weten.

Als we je aanvraag hebben ontvangen en alles is in orde, krijg je van ons een bevestiging via de mail.

Er zijn wél een paar spelregels:

  • Jij blijft zelf de officiële huurder en dus eindverantwoordelijk, óók voor de betaling van de huur en voor je woonruimte.
  • Je laat de onderhuurder niet méér betalen dan wat jij aan ons betaalt.
  • De onderhuur duurt niet langer dan zes maanden.
  • Je woonruimte wordt niet aangeboden op commerciële websites.

Meer informatie kun je lezen in de algemene huurvoorwaarden.

De onderhuurder gebruikt jouw meubels en spullen. We adviseren je daarom een borg te vragen. Het is ook verstandig om jullie afspraken vast te leggen in een contract.

Wijzigen contactgegevens

Verandert er iets in je persoonlijke gegevens? Je achternaam bijvoorbeeld, je e-mailadres of telefoonnummer? Dat kun je per e-mail (hallovestenl) of telefonisch op (0529) 45 25 88 aan ons doorgeven.

Als het om een naamswijziging gaat, ontvangen we ook graag een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA).  Als je bankrekeningnummer verandert en je betaalt je huur per automatische incasso, wil je dan de machtigingskaart opnieuw invullen?

Jaarlijkse check

De huisvesting op de Campus van de University of Twente is uitsluitend voor mensen die studeren aan of werken bij een universitaire of hogere onderwijsinstelling in Enschede. We checken daarom elk najaar het studiebewijs of de arbeidsovereenkomst van iedereen die vier jaar of langer woonruimte bij ons huurt.

Shortstay contract wijzigen

Heb je een shortstay contract en wil je dat eerder opzeggen of verlengen? Neem dan contact op met het International Office: internationaloffice-housingutwentenl. Zij bepalen of dat kan. Als je alles met hen hebt geregeld, is het nog wel nodig dat je (voor de verlenging van je contract) bij ons een appendix tekent.