Als je een huis bij ons huurt, biedt dat je veel rust en gemak. Alles wordt voor je onderhouden en als er iets kapot is of niet goed werkt, zorgen wij ervoor dat het wordt gerepareerd. En – niet onbelangrijk – je hebt huurbescherming.

Dat zijn de rechten die je als huurder hebt. Maar je hebt ook een paar plichten… Dat je de huur op tijd betaalt bijvoorbeeld en dat je je huis en je tuin of balkon netjes en schoon houdt.
Alle rechten en plichten staan in de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden, die je bij het tekenen van de huurovereenkomst van ons hebt gekregen.  

Hieronder vragen we ook nog even je aandacht voor een paar belangrijke punten die te maken hebben met je huurcontract en het wijzigen van je gegevens.

Medehuurderschap

Je bent medehuurder als je samen met de hoofdhuurder de huurovereenkomst hebt ondertekend. Als medehuurder heb je dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.
Je bent bijvoorbeeld – net als de hoofdhuurder – verantwoordelijk voor de woning en de huurbetalingen en je hebt ook huurbescherming.

Meer informatie over medehuurderschap vind je hier.

Wijzigen contactgegevens

Verandert er iets in je persoonlijke gegevens? Je achternaam bijvoorbeeld, je e-mailadres of telefoonnummer? Dat kun je snel en simpel aan ons doorgeven. Per post, e-mail (hallovestenl) of telefonisch op (0529) 45 25 88.

Als het om een naamswijziging gaat, ontvangen we ook graag een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP). Dit uittreksel kan je opvragen bij de gemeente.

Als je bankrekeningnummer verandert en je betaalt je huur per automatische incasso, wil je dan de machtigingskaart opnieuw invullen?