Eerste huurkosten

We vragen je om de eerste huurkosten direct na het accepteren van de woonruimte te betalen. Ze bestaan uit de netto huur, servicekosten, administratiekosten en een waarborgsom van € 250,00. Hoeveel dat in totaal is, hoor je natuurlijk van ons.
Als de ingangsdatum van je huurcontract ná de achttiende van de maand valt, betaal je de huur voor de resterende dagen van de lopende maand en de volledige huur van de maand erop.

Huurcontract en studiebewijs/arbeidsovereenkomst

Het huurcontract krijg je van ons via de mail. Je kunt het getekend en samen met een kopie van je studiebewijs of arbeidsovereenkomst naar ons terugmailen via wonenvestenl. Daarna krijg je van ons de sleutels van je nieuwe woonruimte.

Als je nog geen definitief studiebewijs hebt, is in eerste instantie een kopie van een voorlopig studiebewijs (inschrijving studielink) ook goed. Denk je er wel om dat je ons de kopie van je definitieve studiebewijs toestuurt zodra je het hebt? Zonder een geldig document waaruit blijkt dat je echt studeert, kunnen wij geen woonruimte aan je verhuren.

Kennismaking en sleutels

Als we alles van je hebben ontvangen, plannen we een kennismakingsgesprek met je wijkconsulent. Dat gebeurt in je nieuwe woonruimte. Je krijgt dan je sleutels en de wijkconsulent vertelt je van alles over het wonen op de Campus en in het wooncomplex. Ook kijken jullie samen of je woonruimte in orde is. En natuurlijk kun je al je vragen en opmerkingen kwijt.

Valt de eerste huurdag in het weekend? In dat geval kun je de sleutels ophalen bij de beveiliging in gebouw De Spiegel (het administratieve centrum op de Campus). Het kennismakingsgesprek vindt dan op een later moment plaats. Vergeet je niet te tekenen voor ontvangst?

Overname

In bepaalde gevallen kun je spullen overnemen van de vertrekkende huurder. Vloerbedekking bijvoorbeeld, of gordijnen. Zo’n overname leg je samen met hem of haar schriftelijk vast op het overnameformulier en jullie ondertekenen het allebei. De overname is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van jou én de vertrekkende huurder.