Wanneer is je situatie urgent?

Als je met grote spoed andere (vervangende) woonruimte nodig hebt, kun je bij ons een verzoek indienen om met urgentie te worden geholpen. Wij beoordelen dan of je daarvoor in aanmerking komt en zo ja, wat we kunnen doen om je te helpen.
Binnen één week na bespreking van je verzoek krijg je daarover bericht.

Als jouw situatie écht urgent is, kun je alleen in aanmerking komen voor een zelfstandige woonruimte. Kamers in woongroepen kunnen we niet met urgentie aanbieden.

Er zijn twee criteria waarop we je verzoek beoordelen:

Medische en/of sociale redenen

Als voor jou een bepaald type huisvesting absoluut noodzakelijk is (bijvoorbeeld gelijkvloersheid, eigen sanitair of specifieke aanpassingen), of als je reistijd in combinatie met een eventuele beperking het voor jou écht noodzakelijk maakt om op de Campus te wonen.

Bij sloop of renovatie van een woning of wooncomplex van De Veste

Als het voor jou niet verantwoord is om tijdens de werkzaamheden daar te blijven wonen. Voor die situaties geldt dat we in overleg met jou en eventuele andere bewoners binnen de wettelijke kaders een sociaal plan opstellen. Daarin spreken we onder andere met elkaar af hoe we de vervangende huisvesting gaan regelen.

Als je van mening bent dat jouw situatie echt urgent is, stuur dan een e-mail naar hallovestenl. Omschrijf de omstandigheden zo uitgebreid mogelijk en stuur ook de benodigde documenten mee, zoals een medische verklaring etc. Als je wilt, maken we een afspraak om je urgentieverzoek persoonlijk met je te bespreken.

Wil je meer weten?

Mail ons dan via hallovestenl of bel 0529 - 45 25 88.