Urgentie

Als je met grote spoed – en dus écht urgent – op zoek bent naar een woning, kun je bij ons een verzoek indienen om met urgentie te worden geholpen. We helpen je graag zo goed en zo snel mogelijk. Voorwaarde is wél dat je inwoner bent en dus ingeschreven staat in de BRP (Basis Registratie Personen, voorheen GBA) van Ommen, Hardenberg of Dalfsen.

Voorrang 

Er zijn een aantal bijzondere gevallen, waarin we je met voorrang aan (andere) woonruimte kunnen helpen: 

 • Calamiteiten
  Acute situaties, zoals brand en bijvoorbeeld bedreiging of mishandeling (waarbij aangifte is gedaan en de politie ons om medewerking vraagt).
 • Herstructurering
  Als je je huis uit moet vanwege sloop of ingrijpende renovatie.
 • Als je gedwongen je bedrijfswoning uit moet
  Bijvoorbeeld: als je woont in een huis dat bij een bedrijf hoort en dat bedrijf stopt ermee, of als je wordt ontslagen als gevolg van een reorganisatie.
 • Medische redenen
  Als aanpassing van je huis voor jou geen oplossing is en er sprake is van een directe bedreiging voor je gezondheid.

Als je van mening bent dat jouw situatie echt urgent is, stuur dan een e-mail naar hallovestenl. Omschrijf de omstandigheden zo uitgebreid mogelijk en stuur ook de benodigde documenten mee, zoals een medische verklaring etc. Als je wilt, maken we een afspraak om je urgentieverzoek persoonlijk met je te bespreken.