De wereld om ons heen is voortdurend in ontwikkeling en veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Door met andere organisaties onze krachten te bundelen staan we sterker en kunnen we veel meer zaken oppakken. Iedere organisatie brengt daarbij een eigen specialisme in. We zoeken de samenwerking op verschillende manieren en verschillende momenten op. We willen met onze partners integraal werken aan een gezamenlijk resultaat. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn hierbij kernwoorden.

We werken met gebiedsconsulenten, die zorgen voor de verbinding met (potentiële) partners en die de verschillende belangen zo weten te verbinden dat de idealen in de betreffende gebieden vorm krijgen. Ook onze wijkconsulenten werken nauw samen met lokale maatschappelijke organisaties. Ze zijn actief in sociale wijkteams en bouwen gezamenlijk aan een optimale woon- en leefomgeving.

Samen staan we sterker

De Veste investeert in partnerships

Energiebewustwording

Om bijzondere innovaties tot bloei te laten komen willen we in Enschede twee werelden bij elkaar brengen om samen te werken aan verduurzaming...

Ommen Armoedevrij

Door met onze partners de handen ineen te slaan en activiteiten op elkaar af te stemmen kan worden bereikt dat in Ommen iedereen ten volle meetelt en meedoet…

Nieuwe Campus Maritiem Instituut Terschelling

Met als uitgangspunt toekomstbestendig huisvesten van studenten op Terschelling zijn de gemeente Terschelling, de NHL en De Veste een partnership aangegaan. De nieuwe Campus krijgt studentenkamers van deze tijd met voldoende wooncomfort en biedt zo een belangrijke aantrekkingskracht voor de zeevaartschool, het Maritiem Instituut Willem Barentz…