Visitatie bevestigt ingeslagen koers

30-11

In de afgelopen periode zijn wij gevisiteerd en hebben recent de uitkomsten ervan mogen ontvangen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een helder rapport en beschrijft waar De Veste op dit moment staat en waar ze vandaag komt. Op de uitkomsten zijn we bijzonder trots.

Recensie
Het visitatietraject is uitgevoerd door het bureau Raeflex. Naast vanzelfsprekend de verplichting om eens per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren, hebben wij de visitatie ook ingezet om feedback te ontvangen van belanghebbenden over onze koerswijziging. Daarnaast wilden wij weten hoe belanghebbenden aankijken tegen de toekomstige richting van De Veste. Het heeft geresulteerd in een helder rapport dat wij graag met je delen. Je kunt deze hier online lezen. 

Verandering wordt herkend
De transformatie die wij doorgemaakt hebben wordt duidelijk herkend. Benoemd is dat De Veste zich heeft ontwikkeld van efficiënt vastgoedbeheerder tot een maatschappelijke volkshuisvester. Waarbij het behouden van onze goede kwaliteiten uit het verleden, evenals het goed bewaken van onze gezonde financiële positie als positieve eigenschappen worden genoemd. De commissie vindt het daarbij indrukwekkend dat De Veste gedurende de transitie goede en in sommige opzichten zelfs betere prestaties heeft geleverd én in staat is gebleken om de doelmatigheid van de organisatie op een hoog peil te houden. Ook wordt onze actieve luisterhouding, onze plek midden in de samenleving en onze open en constructieve houding richting onze stakeholders op elk niveau herkend. Wij zijn bijzonder trots op de uitkomsten.

Verder groeien
Naast de positieve bevestiging van de ingeslagen koers heeft de visitatie ons ook feedback met verbetersuggesties gebracht. Punten die wij omzetten naar acties om verder te kunnen groeien. Zo gaan we maatschappelijke overwegingen in de besluitvorming verankeren in ons nieuwe rendementsbeleid voor onze vastgoedbesluiten. Verder gaan we  de keuzes die wij maken in ons werkgebied explicieter communiceren.  We nodigen je van harte uit om het rapport door te nemen.

Terug naar overzicht