Afbeelding

Onderhoud van woningen op Terschelling

Op Terschelling zijn in Hoorn, Midsland en West in 2016 de douches, toiletten en/of keukens van 66 huizen vervangen. Het ging om twee woningen in Hoorn, 34 in Midsland en 30 in West. In 41 woningen zijn de keukens gerenoveerd, in 35 de douches en in 21 de toiletten.

Wat levert het de bewoners op?

Dat ligt natuurlijk voor de hand… Een prachtige nieuwe keuken, douche en/of toiletruimte, helemaal volgens hun eigen keuze uitgevoerd.

Alles in overleg

Als we in bewoonde huizen aan de slag gaan, zijn openheid, duidelijkheid en goede communicatie belangrijk. Dat geldt voor ons als woningcorporatie, voor onze aannemer, maar zeker ook voor de bewoners. Daarom hebben alle betrokken bewoners een brief ontvangen met de aankondiging dat we hun douche, keuken en/of toilet wilden vervangen. Daarna hebben we telefonisch afspraken gemaakt om bij de mensen thuis te kijken wat er precies moest gebeuren. Tijdens dat bezoek ontvingen de bewoners brochures met informatie over de aanpak en wat de mogelijkheden waren.

Alle bewoners bezochten ons Keuzecentrum aan de Burgemeester Reedekerstraat 19 in West om een nieuwe keuken, douche en/of toilet uit te zoeken. Bovendien bestond de mogelijkheid  voor uitbreidingen en/of wijzigingen in de keukenopstellingen, eventueel in combinatie met de inzet van V-meters of tegen een huurverhoging.

Er is dus veel overleg geweest over de uitvoering, maar ook over de planning. We beseffen heel goed dat mensen werken, hun kinderen moeten wegbrengen naar en ophalen bij school of de kinderopvang, of op vakantie gaan. Daar houden we tijdens de uitvoering van onze projecten zoveel mogelijk rekening mee.

Met wie werkten we samen?

Bouwgroep Dijkstra Draisma (met vestigingen in Dokkum en Bolsward) was onze aannemer. Wij hebben bijna dagelijks contact met hen gehad om – uiteraard ook in overleg met de bewoners – alles in zo goed mogelijke banen te leiden. De lijnen waren kort en het contact was optimaal.

Zo weinig mogelijk overlast

Onze aannemer is erg ervaren in dit soort renovatieprojecten en heeft goed nagedacht hoe hij de overlast zo goed mogelijk kon beperken. Zowel voor de bewoners zelf als voor hun buren. Alle nodige maatregelen daarvoor werden genomen.

Afronding werkzaamheden

De werkzaamheden zijn eind november 2016 afgerond.

Waar kun je terecht met vragen?

Onze wijkconsulent, Sandra Schneider, is onze contactpersoon op Terschelling. Spreek haar gerust aan, als je haar tegenkomt. Je kunt haar mailen (sandraschneidervestenl), of bellen: 06 - 83 56 90 83.

 

 
Algemeen

Wijk West / Hoorn / Midsland
Plaats Terschelling

Kenmerken

Woningtype Eensgezinshuizen / seniorenhuizen
Aantal woningen 66

Planning

Startdatum Medio april 2016
Datum van oplevering Eind november 2016
Status Gereed

Partijen

Aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma
Projectopzichter Herbert Mooij
Eigenaar Woningstichting De Veste
Terug naar overzicht