Afbeelding

Verduurzaming woningen Vogel- en Bloemenbuurt

Onze droom is het creëren van een duurzame en bewuste samenleving met liefde voor de medemens. Daarbij focussen we op het verbeteren van de energieprestaties van onze huurwoningen en investeren we in energiebesparende maatregelen. Zo houden we de woonlasten voor onze huurders nu en in de toekomst betaalbaar. Tot en met 2019 gaan we in totaal zo’n drieduizend woningen verduurzamen.

Project Dedemsvaart

In de eerste vier maanden van 2016 zijn 98 huurwoningen in de Vogel- en Bloemenbuurt in Dedemsvaart grondig aangepakt. Doel was het verhogen van de energiezuinigheid naar energielabel B (Energielabel E was het gemiddelde) en de woningen zo comfortabel mogelijk maken voor de bewoners.

Wat heeft het de bewoners opgeleverd?

Meer woongenot, maar dus ook – en zeker niet op de laatste plaats - minder woonlasten door lagere energiekosten.

Wat hebben we gedaan?

We hebben in alle huizen het installatiewerk aangepast volgens de huidige richtlijnen. De ventilatie is op peil gebracht met ventilatieroosters en -kanalen en waar nog geen hoog rendement ketel was, hebben we die geïnstalleerd. Complete daken zijn vervangen door nieuwe, geïsoleerde daken met dakramen, de gevelpanelen zijn vervangen, HR++ beglazing en spouwmuurisolatie zijn aangebracht en de woningen hebben nieuwe voordeuren gekregen. Ook zijn de kruipruimtes gevuld met isolatieparels.

Met wie werkten we samen?

Via een Design & Build aanbesteding heeft Bouwgroep Dijkstra Draisma van ons de opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Wij hebben bijna dagelijks contact met hen onderhouden om – uiteraard ook in overleg met de bewoners – alles in zo goed mogelijke banen te leiden. De lijnen waren kort en het contact was optimaal.

Alles in overleg

Alle bewoners hebben half november 2015 één van de drie informatieavonden kunnen bijwonen in De Baron in Dedemsvaart. Tijdens deze informatieavonden hebben we samen met onze aannemer de plannen gepresenteerd en er was gelegenheid om vragen te stellen. Er werd informatie verstrekt over de werkzaamheden en over de voordelen van de duurzaamheidsmaatregelen.

Daarna hebben onze wijkconsulent en de aannemer met iedereen persoonlijke gesprekken gevoerd om de werkzaamheden uitgebreid toe te lichten aan de hand van een dagplanning. Ook werden de bewoners in dit gesprek geïnformeerd over de exacte datum en duur van de uitvoering.

Ook voor huiseigenaren

Omdat we ons konden voorstellen dat ook mensen met een eigen huis mogelijk interesse zouden hebben om mee te doen met deze verduurzamingslag, hebben we ook voor hen een informatieavond georganiseerd. Ook zij kregen alle informatie over de energiebesparende maatregelen die wij van plan waren toe te passen in onze huurwoningen, de keuzemogelijkheden, de voordelen ervan, de planning, het tijdsbestek en de kosten die het voor hen zou meebrengen. Natuurlijk hadden zij alle vrijheid om wel of niet aan te haken.

Modelwoning

In de laatste weken van december 2015 is in de Hortensiastraat op nummer 37 een modelwoning verduurzaamd. Met ingang van januari 2016 hielden de uitvoerder van onze aannemer en onze wijkconsulent daar een inloopspreekuur. Bewoners konden zo het resultaat van de werkzaamheden in de praktijk bekijken en natuurlijk vragen stellen.

Zo weinig mogelijk overlast

Onze aannemer is erg ervaren in dit soort projecten en heeft goed nagedacht hoe hij de overlast zo goed mogelijk kon beperken. Zowel voor de bewoners als voor hun buren. Alle nodige maatregelen daarvoor werden genomen. Dat neemt niet weg dat met name het saneren van dakbeschot en het aanbrengen van een nieuw dak een nogal ingrijpende gebeurtenis is.

De bewoners waren erg tevreden met het verloop van het duurzaamheidsproject. Zij beoordeelden het uiteindelijke resultaat gemiddeld met een 8,5.
Algemeen

Wijk Vogel- en Bloemenbuurt
Plaats Dedemsvaart

Kenmerken

Aantal woningen 98

Planning

Startdatum November 2015
Datum van oplevering Maart 2016
Status Gereed

Partijen

Aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma
Eigenaar Woningstichting De Veste
Terug naar overzicht