Afbeelding

Studentenwoningen Campus Terschelling

Bij West-Terschelling, in het Duinbos aan de Burgemeester Van Heusdenweg, realiseren we een nieuwe Campus met 204 kamers voor de eerste- en tweedejaars studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentz.

De bouw is ondertussen in volle gang. De verwachting is dat we medio volgend jaar de kamers en het voorzieningengebouw, met daarin een recreatie- en fitnessruimte, kunnen opleveren. Ook het terrein en het sportveld zijn dan klaar.

Wat voor complex krijgen de studenten?

Bij het maken van het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met een verantwoorde inpassing in het bestaande duinlandschap. De uitstraling en kleurstelling van de gebouwen sluiten aan bij de natuurlijke omgeving. De hoogteverschillen en het duin dat in het midden van het terrein ligt, zorgen voor een naadloze aansluiting met de omgeving.

Het voorzieningengebouw gaan de studenten zelf inrichten. Wij leveren de ruimtes, waar een recreatieruimte, een bar, een fitnessruimte en studieruimtes kunnen worden gerealiseerd. Op het dak van het voorzieningengebouw komt een sportveld. Zo kan in het midden van het terrein een duin behouden blijven, waardoor het ontwerp van het complex nog beter aansluit bij de omgeving. Het duin waar het voorzieningengebouw ’ingebouwd’ wordt, vormt ook een natuurlijke tribune.

De definitieve huurprijs van de woonruimten is nog niet vastgesteld, maar zal liggen rond de € 260,- kale huur en ongeveer € 95,- servicekosten.

Alles in overleg

We hebben continu overleg met de studentenraad, waarbij de ontwikkeling van de Campus hoog op de agenda staat. Ook zijn we druk in gesprek met hen over de indeling en invulling van het voorzieningengebouw en er wordt nagedacht over een prijsvraag voor de namen van het complex en de gebouwen.

Met wie werken we samen?

De ontwikkeling van het gebied gebeurt in nauw overleg met de gemeente Terschelling, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, het Maritiem Instituut Willem Barentz en onze aannemer, Koopmans Bouw TBI uit Enschede.  

MIX Architectuur uit Ede en Esscapes uit Amersfoort zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de inpassing in het landschap. Koopmans Bouw TBI realiseert het project. 

Met de gemeente hebben we ook in het voortraject langdurig en intens samengewerkt. De gemeente is nauw betrokken geweest bij de locatiekeuze, heeft de grond aangekocht bij Staatsbosbeheer en gezorgd voor de doorvoering van de gehele bestemmingsplanprocedure, waardoor realisatie van de Campus op de huidige locatie nu mogelijk is.

De NHL en het MIWB zijn sterk betrokken geweest bij de totstandkoming van het programma van eisen dat ten grondslag ligt aan het ontwerp van de gebouwen. Met de NHL en de gemeente hebben we een overeenkomst gesloten die inhoudt dat we de risico’s van de ontwikkeling van de Campus met elkaar dragen.

De inrichting van de algemene ruimtes is voor de helft gesponsord door de Stichting Zeevaartschoolbelangen Terschelling. Ook financieren zij de volledige stoffering van de campus.

Communicatie met de eilandbewoners

De Terschellingers zijn met berichtgeving in de lokale media en via websites en dergelijke door de gemeente en door ons op de hoogte gehouden. En toen de definitieve plannen klaar waren, hebben we informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden.

Meer weten? 

Meer over dit project lees je hier, hier, en hier.

Onze projectleider, Ricardo De Wolde, beantwoordt graag alle vragen over dit project. Je kunt hem mailen (ricardo@veste.nl), of bellen: 06 – 10 01 08 30.


 

 
Algemeen

Plaats Terschelling

Kenmerken

Woningtype kamer
Aantal woningen 204
Oppervlakte woningen 80m²
Doelgroep Studenten

Planning

Startdatum Mei 2016
Datum van oplevering Medio 2017
Status Afbouw

Partijen

Aannemer Koopmans Bouwgroep BV
Architect MIX architectuur
Projectleider Ricardo de Wolde
Eigenaar Woningstichting De Veste
Terug naar overzicht