Als je bij ons een kamer huurt, betaal je de huur maandelijks vooruit, vóór de eerste van elke volgende maand. Bijvoorbeeld: de huur van de maand februari betaal je uiterlijk op 31 januari. Toen je de huurovereenkomst tekende, heb je je daarmee akkoord verklaard.

Automatische incasso

Je kunt de huur van jouw kamer betalen via een automatische incasso. Bij het tekenen van de huurovereenkomst hebben wij van jou een getekende machigingskaart ontvangen. Hiermee heb je ons gemachtigd om maandelijks de huur van jouw rekening te incasseren.

Wij zorgen ervoor dat de huur elke maand op de goede manier en op tijd van je rekening wordt afgeschreven. We doen dat in principe op de eerste van elke maand. Als dat in het weekend valt, doen we het vlak ervoor of vlak erna. Wijzigingen in de huurprijs worden direct doorgevoerd. Je hebt er verder geen omkijken meer naar. 

Je kunt met die machtigingskaart ook regelen dat iemand anders je huur betaalt. 

Let op! 

Als op de eerste van de maand niet genoeg geld op je rekening staat, kunnen we je huur niet incasseren. Dan ontvang je een acceptgiro, waarmee je handmatig kunt betalen. De maand daarna incasseren we de huur dan weer automatisch.

Als huur betalen even niet lukt

Als je een keer de huur niet op tijd kunt betalen, is er niet meteen een man overboord. We zijn altijd bereid om samen met jou te zoeken naar een oplossing. We kunnen bijvoorbeeld een afspraak maken voor gespreide betaling.

Andere (betalings)problemen

Ben je in een situatie beland, waardoor het voor jou moeilijk is om de huur te betalen. Bijvoorbeeld door schulden. Ook dan zijn we er voor je en kijken we samen naar hoe we er voor jou een mouw aan kunnen passen. 

Bel of mail ons snel

Als je een betalingsprobleem hebt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
We helpen je graag. Een betalingsafspraak kun je maken met onze woonconsulent. Bel of mail die altijd eerst, via (0529) 45 25 88 of hallovestenl. Alle andere problemen kun je bespreken met je wijkconsulent.

Samenstelling huurprijs

Het huurbedrag dat je maandelijks betaalt, de bruto huurprijs, is opgebouwd uit twee delen: de basis netto huurprijs – ook wel kale huur genoemd – en de servicekosten. De netto huur is het bedrag dat je betaalt voor het gebruik van je woonruimte en de servicekosten betaal je voor verschillende voorzieningen, verzekeringen en diensten. Hier kun je zien welke dat zijn.

Gas, water en elektra

Het gebouw of de woongroep waarin je woont, betaalt elke maand collectief een voorschot voor gas, water en elektra. Eén keer per jaar wordt gemeten wat het werkelijke, collectieve verbruik was.  Het verschil tussen dat werkelijke verbruik en de betaalde voorschotten wordt dan per woonruimte omgeslagen en verrekend. De eindafrekening krijg je vóór 1 juli. 

Huurverhoging

Eén keer per jaar, op 1 juli, worden de huren verhoogd. Vóór 1 mei krijg je een brief, waarin je nieuwe netto huurprijs staat. Met welk percentage de huur wordt verhoogd, hangt af welk percentage wij in dat jaar mogen hanteren.

Huurtoeslag

Voor de kamers op de campus op Terschelling is het niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Dat geldt alleen voor zelfstandige woonruimtes. Een woning is zelfstandig als deze een eigen huisnummer, eigen toegangsdeur, een woon- en slaapkamer, keuken en toilet heeft.