Algemene voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je idee of initiatief moet voldoen om een bijdrage te kunnen krijgen vanuit Buurtgeluk. Hieronder vertellen we je welke voorwaarden dat zijn. 

Wanneer kun je een bijdrage krijgen?

 • Het gaat om een initiatief van huurders in straten, wijken of dorpen waar De Veste huurwoningen heeft.
 • De aanvraag kan ingediend worden door individuele huurders, groepen van huurders of bewonersverenigingen.
 • Het initiatief levert een bijdrage aan de leefbaarheid, de sociale samenhang of de betrokkenheid van bewoners in een wijk en valt onder één van de volgende thema’s: schoon, veilig, ontmoeting, betrokkenheid en/of zorg voor elkaar.
 • Een aanvraag dien je in met het aanmeldformulier
 • De activiteit is bedacht en wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit de straat en/of bewoners van het appartementengebouw, de wijk, of buurt. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering, het beheer en eventuele onderhoud. De aanvrager levert zelf een bijdrage aan de uitvoering van de activiteit.
 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor het ingediende initiatief.
 • De gevraagde financiële bijdrage staat in verhouding tot het aantal deelnemers dat deelneemt aan de activiteit.
 • Bij meerdere activiteiten vul je per activiteit een aanvraagformulier in. Jaarlijks terugkerende activiteiten moeten elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

Wanneer kom je niet in aanmerking voor een bijdrage?

 • De activiteit heeft een commercieel, politiek of religieus doel of karakter.
 • De activiteit is in strijd met de visie en het beleid van De Veste.
 • De activiteit is bedoeld voor een individueel persoon.
 • De activiteit is al gefinancierd met reguliere financiële middelen vanuit De Veste of de gemeente.
 • De activiteit past niet binnen de huidige woningwet.