Mijn contactgegevens wijzigen

Verandert er iets in je persoonlijke gegevens? Je achternaam bijvoorbeeld, je e-mailadres of telefoonnummer? Dat kun je snel en simpel aan ons doorgeven. Per post, mail (hallovestenl) of telefonisch via (0529) 45 25 88.

Als het om een naamswijziging gaat, ontvangen we ook graag een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP). Dit uittreksel kun je opvragen bij de gemeente.

Als je bankrekeningnummer verandert en je betaalt je huur per automatische incasso, wil je dan de machtigingskaart hieronder opnieuw invullen?

Machtigingskaart