Wat is handig om te weten als ik een woning zoek?

Als je een huis zoekt op het eiland is het handig om te weten wanneer en met welk inkomen je in aanmerking komt voor welke woning.

Met welk inkomen kom je in aanmerking voor een woning?

We willen er vooral zijn voor mensen met een lager gezinsinkomen (maximaal € 36.798,00 per jaar). Maar ook mensen met een hoger gezinsinkomen (maximaal € 46.660,00 per jaar) kunnen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Verdien je minder dan het maximale gezinsinkomen? Dan mag je op alle huurwoningen reageren. Je inkomen moet dan wel passend zijn. Wat we daarmee bedoelen lees je hier.  

Maximale huurprijs

We vinden het belangrijk dat onze woningen voor iedereen betaalbaar zijn. De woningen die we aanbieden hebben bij de start van het huurcontract een maximale netto huurprijs van € 640,14 per maand. Als je al een woning van ons huurt blijft de huidige huurprijs gelijk.

Woningruil 

Ben je op zoek naar een andere huurwoning van De Veste en ken je iemand op het eiland die een sociale huurwoning met je wil ruilen? Dan kan dat. Op onze website lees je hier vanaf 31 maart meer over. Je kan op www.woningruil.nl een advertentie plaatsen en ook via deze website een andere passende woning zoeken. Bij woningruil heb je onze toestemming nodig. Vanaf 31 maart kan je via onze website jouw woningruil aanvragen. Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden:

Er zijn een paar voorwaarden verbonden aan woningruil:

  • Je huurt je huidige woning minimaal 1 jaar.
  • Jullie huren de huidige woning allebei van De Veste. Je kunt je woning niet ruilen met iemand die in een particulier verhuurde woning of koopwoning woont.
  • Jullie inkomen ligt onder de inkomensgrens van € 46.660,00 (prijspeil 2018)*.
  • De nieuwe huurprijs is passend bij je inkomen (passend toewijzen). 
  • Je hebt geen huurachterstand (gehad) en de huidige woning altijd als een goed huurder bewoond.
  • Bij akkoord teken je een nieuw huurcontract. Dit huurcontract kun je het eerste jaar tussentijds niet opzeggen en wordt na dit jaar omgezet in een huurcontract voor onbepaalde tijd.
  • Je komt in aanmerking voor een huisvestingsvergunning van de gemeente Terschelling.

Voorrang voor grote gezinnen

Heb je een groot gezin (van vijf personen of meer)? Dan kun je met voorrang in aanmerking komen voor een eengezinswoning met vier of meer slaapkamers. Als zo'n woning vrijkomt, bieden wij deze aan op onze website als 'grote woning'. Van de grote gezinnen die hierop reageren, krijgt degene die het langst staat ingeschreven de woning. Reageren er geen grote gezinnen op de woning? Dan wordt deze toegewezen aan de langst ingeschreven woningzoekende.  

Een aangepaste zorgwoning 

Je komt in aanmerking voor een aangepaste zorgwoning als je een zorgindicatie hebt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als er een aangepaste woning met voorzieningen vrijkomt, dan wordt het aangeboden aan de langst ingeschrevene met een zorgindicatie.

Verhuizing senioren (55+) met behoud huurprijs

Voor senioren willen we het makkelijker maken om te verhuizen naar een seniorenwoning. Zo willen we bevorderen dat er meer huizen voor gezinnen vrijkomen. Senioren die van een eengezinswoning naar een seniorenwoning willen verhuizen kunnen daarom hun huidige huurprijs meeverhuizen. Dit geldt voor alle senioren met een inkomen tot € 46.660,00*. Je kunt je huidige huurprijs alleen meenemen als je verhuist naar een seniorenwoning die rechtstreeks van ons gehuurd wordt. Als je een seniorenwoning via een zorginstelling gaat huren kan dit niet. 

* We zijn wettelijk verplicht om per jaar tenminste tachtig procent van de vrijkomende woningen toe te wijzen aan mensen met een gezinsinkomen van maximaal € 36.798,00 bruto per jaar. Maximaal tien procent kan worden toegewezen aan mensen met een gezinsinkomen tussen € 36.799,00 en € 41.056,00. De overige tien procent kan vrij worden toegewezen. Omdat we er primair willen zijn voor mensen met lage inkomens, kiezen we voor een maximale gezinsinkomensgrens van € 46.660,00. Mocht in een lopend jaar al het maximum van tien procent van de woningen zijn toegewezen aan mensen uit de inkomenscategorieën zoals hierboven omschreven, dan kunnen we in dat jaar niets meer toewijzen aan anderen uit die categorie.

Meer weten?

Wil je meer weten over het vinden van een woning op Terschelling? Neem dan gerust even contact met ons op!

Een huis op Terschelling

Direct naar

Vragen?

De veelgestelde vragen en antwoorden hebben we voor je op een rij gezet.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen via (0529) 45 25 88 of per e-mail via hallovestenl. We helpen je graag!