Wanneer is je situatie urgent?

Als je met grote spoed andere (vervangende) woonruimte nodig hebt, kun je bij ons een verzoek indienen om met urgentie te worden geholpen. Wij beoordelen dan of je daarvoor in aanmerking komt en zo ja, wat we kunnen doen om je te helpen.

Als jouw situatie écht urgent is, kun je alleen in aanmerking komen voor een zelfstandige woonruimte. Kamers in woongroepen kunnen we niet met urgentie aanbieden.

Soorten urgentie

Wij kennen drie soorten urgentie:

Medische urgentie

Maakt jouw medische situatie het voor jou écht noodzakelijk om op de Campus te wonen en/of heb jij een bepaald type huisvesting nodig (gelijkvloers, eigen sanitair, specifieke aanpassingen)?

Een medische urgentie wordt altijd getoetst door Care Group Nederland. Bij een positief advies zijn de kosten voor de Veste. Bij een negatief advies zijn de kosten voor jouzelf.

Sociale urgentie

Ben jij woonachtig in een woongroep en is de ontstane leefsituatie binnen de woongroep (zonder dat jij hier zelf verantwoordelijk voor bent) onhoudbaar geworden? En kan je dit aantonen?

Urgentie bij herstructurering

Als het voor jou door herstructurering, sloop of renovatie niet mogelijk is om tijdens de werkzaamheden in jouw kamer te blijven wonen. Voor die situaties geldt dat we in overleg met jou en eventuele andere bewoners binnen de wettelijke kaders een sociaal plan opstellen. Daarin spreken we onder andere met elkaar af hoe we de vervangende huisvesting gaan regelen.

Aanvragen van urgentie, hoe doe je dat?

Als je van mening bent dat jouw situatie écht urgent is, neem dan contact op met onze wijkconsulenten in Enschede.

Martin, Annette of Hans helpt jou graag verder. De contactgegevens van onze wijkconsulenten vindt je hier.

Wil je meer weten?

Je mag altijd even bellen naar 0529 - 45 25 88 of mailen naar hallovestenl