Passend toewijzen

Sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Daarin staat dat woningcorporaties 'passend' moeten toewijzen. De overheid wil zo voorkomen dat mensen met lage inkomens met huurtoeslag in te dure huizen gaan wonen. Bij het toewijzen van woningen aan mensen met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens gelden bepaalde maximale huurprijzen. Die zijn afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling. De infographic hieronder geeft dat weer (volgens Prijspeil 2018).

Toewijzingsgrenzen voor inkomens

Wettelijk zijn wij verplicht om per jaar tenminste tachtig procent van de vrijkomende woningen toe te wijzen aan mensen met een gezinsinkomen van maximaal € 36.798,- bruto per jaar. Maximaal tien procent mogen we toewijzen aan mensen met een gezinsinkomen tussen de € 36.799,- en € 41.056,-  bruto per jaar. De overige tien procent kunnen we vrij toewijzen. Omdat we er primair willen zijn voor mensen met lage inkomens, kiezen we voor een maximale gezinsinkomensgrens van € 46.660,-*. Als in de loop van het jaar het maximum van tien procent van de woningen is toegewezen aan mensen uit de inkomenscategorieën zoals hierboven omgeschreven, dan kunnen we in dat jaar niets meer toewijzen aan anderen uit die categorie. 

* Deze maximale inkomensgrens geldt alleen voor Terschelling, buitendorpen en kleine kernen. Voor Ommen, Hardenberg en Dedemsvaart geldt een maximale gezinsinkomensgrens van € 36.798,-.

Hoe wijzen we toe?

Aan de hand van je recente Inkomensverklaring van de Belastingdienst kijken we of de huurprijs van de woning waarin jij geïnteresseerd bent, passend is bij je inkomen en je gezinssamenstelling.

Voorbeelden

 • Ben je alleenstaand, heb je AOW leeftijd nog niet bereikt, en heb je een inkomen van minder dan € 22.400,-? Dan kun je reageren op woningen met een huurprijs tot € 597,30.
 • Ben je alleenstaand, heb je de AOW leeftijd wel bereikt, en heb je een inkomen van minder dan € 22.375,-? Dan kun je ook reageren op woningen met een huurprijs tot € 597,30.
 • Ben je alleenstaand en heb je een inkomen boven de € 22.375,- (bij AOW-leeftijd) of € 22.400,- (onder AOW-leeftijd) en onder de € 36.798,-? Dan kun je reageren op alle woningen.
 • Woon je met z'n tweeën op één adres en heb je een inkomen tot € 30.400,-? Dan kun je reageren op woningen met een huurprijs tot € 597,30.
 • Woon je met z'n tweeën op één adres en heb je een inkomen hoger dan € 30.400,-, maar lager dan € 36.798,-? Dan kun je reageren op alle woningen.
 • Heb je een gezin met twee kinderen en is je inkomen lager dan € 30.400,-? 
  Dan kun je reageren op woningen met een huurprijs tot € 640,14.
 • Heb je een gezin met twee kinderen en is je inkomen hoger dan € 30.400,-, maar lager dan € 36.798,-? Dan kun je reageren op alle woningen.
 • Ligt je inkomen boven de € 36.799,- maar onder de € 46.660,-? Dan kun je alleen in aanmerking komen voor woningen in de kleine kernen (Beerzerveld, Lemele, Lemelerveld, Slagharen en Balkbrug) en op Terschelling.
 • Ligt je gezamenlijk inkomen boven de € 46.660,-?
  Dan kom je niet in aanmerking voor een woning van ons, omdat je inkomen daarvoor te hoog is.

Meer informatie

Heb je vragen? Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.
Je kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen via (0529) 45 25 88 of per e-mail via hallovestenl.