Met voorrang een ander huis

Wie het langst als woningzoekende staat ingeschreven, komt als eerste in aanmerking voor een ander huis. Dat is hoe normaal gesproken de woningen toegewezen worden. Soms kan De Veste woningzoekenden voorrang geven bij het zoeken naar een ander huis. Dit kan alleen in acute noodsituaties en bij hoge uitzondering. De reden hiervoor: Als één woningzoekende voorrang krijgt, dan moet een andere woningzoekende langer wachten.

Maar wanneer is iemands situatie (volgens ons urgentiebeleid) nu urgent?

Kom ik voor urgentie in aanmerking?

 

Soorten urgentie

Ons urgentiebeleid kent 4 verschillende soorten urgentie. Klik voor meer informatie en de voorwaarden op de link. Je krijgt dan een stroomschema in beeld waarop je kunt zien of jij in jouw situatie mogelijk voor één van deze soorten urgentie in aanmerking komt. 

- WMO urgentie

- Medische urgentie

- Sociale urgentie (echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract)

óf Sociale urgentie (andere situatie)

- Herstructureringsurgentie. Deze soort urgentie kan je als woningzoekende niet zelf aanvragen. Deze soort urgentie is van toepassing als jij, als huurder van de Veste, geherhuisvest moet worden. Dit omdat jouw woning gesloopt wordt of dusdanig gerenoveerd wordt dat jij hier niet kunt blijven wonen.

Wat is urgentie niet?

Natuurlijk bestaan er ook problematische woonsituaties waarvoor wij geen urgentie kunnen verlenen. Hieronder vindt je een aantal voorbeelden:

  • Je gaat scheiden, maar er zijn geen minderjarige kinderen aan je toegewezen.
  • Je hebt problemen met je buren, buurt of woonomgeving.
  • Je huidige woning is verkocht, en je hebt nog geen nieuwe woonruimte gevonden.
  • Je wilt gaan trouwen of samenwonen en je hebt nog geen passende woonruimte gevonden.
  • Je bent in verwachting en hebt nog geen passende woonruimte gevonden.
  • Je woont in een huis van een andere verhuurder die sloop- of renovatieplannen heeft
  • Je deed vrijwillig afstand van je huidige/laatste woning
  • Je woont te klein, te groot of te duur
  • Je woont te ver van je werk
  • Je woont op een camping of in een verblijf waar je niet permanent mag wonen zoals bijvoorbeeld in een bungalow op één van de vakantieparken in de regio.

Het aanvragen van urgentie

Komt jouw situatie overeen met een situatie die beschreven staat in de WMO urgentie, Medische urgentie of Sociale urgentie? Dan kunnen wij jou mogelijk met voorrang aan een andere woning helpen.

Een verzoek om urgentie kan je schriftelijk: Postbus 132, 7730 AC in OMMEN of per e-mail: hallovestenl aan ons toesturen. Zorg er wel voor dat je alle benodigde documenten bij je aanvraag voegt.

Een verzoek ingediend, hoe nu verder?

Nadat wij jouw verzoek om urgentie ontvangen bekijken wij of de aanvraag compleet is en of het voldoet aan de voorwaarden.

Missen wij documenten, of is de situatie ons niet helemaal duidelijk, dan nodigen wij jou uit voor een gesprek bij ons op kantoor.

Jouw volledige dossier wordt (als de aanvraag kans van slagen heeft) doorgestuurd naar de urgentiecommissie. Deze commissie, bestaande uit medewerkers van woningstichting De Veste en Beter Wonen, zal jouw aanvraag nogmaals toetsen aan de voorwaarden en vraagt waar nodig om extern advies. Binnen 10 werkdagen wordt het advies van de Urgentiecommissie voorgelegd aan de bestuurder. Deze beslist binnen 5 werkdagen.

Je ontvangt vervolgens een brief of e-mail met de toekenning of afwijzing van de urgentieaanvraag.

Urgentie toegewezen?

Een urgentieverklaring is zes maanden geldig. Dit betekent dat jij gedurende deze 6 maanden met voorrang voor een woning in aanmerking komt.

Je kan tijdens deze periode met voorrang reageren op voor urgentie gelabelde woningen die op www.thuistreffervechtdal.nl staan. Let wel: je moet nog altijd wel zelf reageren op het woningaanbod.

Na de periode van zes maanden komt jouw voorrangspositie te vervallen. Je kan dan uiteraard nog steeds op het woningaanbod reageren, echter kom je dan pas in aanmerking als jij degene bent met de langste inschrijfduur.

Urgentie afgewezen?

Als jouw verzoek om urgentie afgewezen is, maar jij het hier niet mee eens bent, dan kan je een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Meer informatie over de geschillencommissie vindt je hier.

Vragen?

Heb je vragen over het aanvragen van een urgentie? Neem gerust contact op met onze woonconsulenten op 0529-45 25 88 of hallovestenl.