De wereld om ons heen is voortdurend in ontwikkeling en veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Door met andere organisaties onze krachten te bundelen staan we sterker en kunnen we veel meer zaken oppakken. Iedere organisatie brengt daarbij een eigen specialisme in. We zoeken de samenwerking op verschillende manieren en verschillende momenten op. We willen met onze partners integraal werken aan een gezamenlijk resultaat. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn hierbij kernwoorden.

We werken met gebiedsconsulenten, die zorgen voor de verbinding met (potentiƫle) partners en die de verschillende belangen zo weten te verbinden dat de idealen in de betreffende gebieden vorm krijgen. Ook onze wijkconsulenten werken nauw samen met lokale maatschappelijke organisaties. Ze zijn actief in sociale wijkteams en bouwen gezamenlijk aan een optimale woon- en leefomgeving.