Nieuwe Campus Maritiem Instituut Terschelling

Woningcorporatie De Veste, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de gemeente Terschelling zijn een langdurig, nauw samenwerkingsverband aangegaan voor de realisatie van een nieuwe Campus voor het Maritiem Instituut Willem Barentsz.

Om de realisatie van de Campus mogelijk te maken is buiten de kaders gedacht, waarbij een risicoverdeling overeengekomen is. Verder wordt gezamenlijk inhoud gegeven aan de communicatie, waaronder het  inventariseren van de wensen van de studenten.

Aan dit project is een langdurige en zorgvuldige voorbereiding voorafgegaan. Zo heeft de gemeenteraad van Terschelling al in 2013 ingestemd met een bestemmingsplan dat de bouw van de Campus mogelijk maakt.
De plek waar de nieuwe Campus komt, wordt nu bouwrijp gemaakt. Zodra dat klaar is en alle vergunningen verleend zijn, gaat De Veste bouwen. De NHL zal verder investeren in het maritiem onderwijs op Terschelling, onder andere door middel van een forse investering in de onderwijsfaciliteiten van het Maritiem Instituut.

Het nieuwe complex komt te liggen in het bos- en duingebied dat grenst aan West-Terschelling (op vijf minuten lopen van de het Maritiem Instituut aan de Dellewal) en gaat plaats bieden aan tweehonderd studenten.
Het zal bestaan uit vier woongebouwen die zich naadloos voegen in het glooiende landschap. Het karakter
van het omringende dennenbos blijft volledig overeind en ook tussen de gebouwen komen nieuwe bomen.

De planning is dat de Campus in september 2017 klaar is.

Woningstichting de Veste organiseert, in samenwerking met het Maritiem Instituut Willem Barentsz en de gemeente Terschelling, op dinsdag 12 januari 2016 een inloopbijeenkomst.