Huurder centraal bij overdracht sociale verhuur Terschelling aan WoonFriesland

Publicatiedatum: 02-10-2018

Aan het einde van dit jaar dragen wij onze verhuurtaken op Terschelling over aan het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. In goede gesprekken met elkaar, de Huurdersvereniging De Brandaris en de gemeente Terschelling werd duidelijk dat WoonFriesland zowel voor de huurders als het eiland waarborgt dat de sociale woningvoorraad en de dienstverlening op een goede manier behouden kan blijven. Vandaag zijn de eerste stappen voor de overdracht van de volkshuisvestelijke taken gezet met het ondertekenen van de overeenkomst.

Voor de Veste was het beheer van de woningen op Terschelling niet altijd makkelijk. De uitdagingen kwamen zowel door de fysieke afstand als door de nieuwe regelgeving. Deze schrijft voor dat je geen nieuwe woningen mag bouwen buiten je eigen regio. Zodoende besloot De Veste om haar bezit op het eiland over te dragen aan een Friese woningcorporatie, omdat zij dichterbij actief zijn. Het traject is in nauwe samenwerking met de gemeente Terschelling en de Huurdersvereniging De Brandaris doorlopen om zo tot een goede keuze te kunnen komen. “Allen dragen het eiland een warm hart toe. Dan wil je ook dat de huurders, woningen en drie betrokken actieve medewerkers op Terschelling in goede handen overgaan. In de wijze waarop WoonFriesland haar huurders centraal zet, zien wij veel overeenkomsten met onze eigen visie. Met het overdragen van onze woningen en medewerkers wordt de dienstverlening aan onze huurders gecontinueerd. Dat is een belangrijke voorwaarde”, geeft Rienk van der Meulen, directeur bestuurder De Veste aan.

Friese woningmarkt

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf met als missie om samen te werken aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Zij zijn actief in heel Friesland. WoonFriesland is een ervaren partner en heeft bezit in de meeste gemeenten waaronder Vlieland en Schiermonnikoog. “In goed overleg met de gemeente en met de huurdersvereniging De Brandaris, willen we zorgen voor meer evenwicht op de Terschellinger woningmarkt. Voldoende beschikbare, betaalbare en duurzame woningen voor mensen die dat nodig hebben, daar gaat het om. En dat is voor Terschelling essentieel voor de leefomgeving en economie. Naast het bouwen van woningen, willen we investeren in duurzame kwaliteitsverbetering, onderhoud en leefbaarheid. We zien volop kansen”, aldus Sigrid Hoekstra directeur bestuurder WoonFriesland. 

Behouden betaalbare woningen 

De Veste draagt straks 414 sociale huurwoningen en de campus met 204 studentenkamers over. Voor alle huurders verandert alleen de komst van de nieuwe verhuurder. Zo blijven de huurprijzen en toewijzingsbeleid gehandhaafd. In de komende periode werken de corporaties samen aan de overdacht. De verwachting is om dit rond de jaarwisseling af te ronden, zodat vanaf begin 2019 WoonFriesland voor de huurders het aanspreekpunt is.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden