Realisatie gezamenlijke moestuin in Hoorn

23-04

In Hoorn is gestart met de realisatie van een gezamenlijke buurtmoestuin. Het idee voor de moestuin ontstond vorig jaar tijdens de Dag van het Buurtgeluk. Samen met een aantal buurtgenoten kwamen Vincent Zwart, Tinus van Dijk en Annelies Ruijs op het idee om een groentetuin te realiseren tussen de laatste twee huizenblokken aan het Abt Folkertspad. De tuin krijgt een bijzondere naam: ‘Aester Beansje Tûn “Lyste Lies”’. Een knipoog naar het verleden toen iedere eilandbewoner een boontjestuin naast het huis had. Door de moestuin zal de wijk er niet alleen netter, kleurrijker en vriendelijker uitzien, maar wordt ook het onderlinge contact in de buurt versterkt. En daar is het allemaal om te doen!

Een bijzondere samenwerking

Bij de realisatie van de moestuin zijn veel verschillende Terschellinger partijen betrokken. De Gemeente Terschelling heeft de grond in bruikleen gegeven en Woningstichting De Veste financiert het initiatief vanuit het leefbaarheidsfonds Buurtgeluk. Begin april heeft Trip Hek B.V. de grond bouwrijp gemaakt en de nieuw aangebrachte zwarte grond komt van camping Appelhof. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame en gerecyclede materialen. Zo zijn in de bodem van de tuin worteldoeken van Zelfpluktuin de Groenhof en leverde Boerderij de Gèskieker biologische overjarige koeienmest, ook wel ‘dong’ genoemd. De komende tijd worden de eerste gewassen ingezaaid en geplant zodat de buurtgenoten dit jaar samen van hun eerste oogst kunnen genieten!

Wat is Buurtgeluk?

Met Buurtgeluk willen we onze huurders stimuleren om met elkaar ideeën en initiatieven te bedenken die het woongeluk in hun straat, buurt of wijk duurzaam en blijvend vergroten. Geen eenmalige dingen als een straatbarbecue, buurtfeest of speelmiddag voor kinderen. Maar wél bijvoorbeeld het oprichten van een buurtcommissie, een centrale ontmoetingsplek met leuke bankjes, een gezamenlijke moestuin of een buurtspeeltuin. Voor de uitvoering van zulke ideeën is natuurlijk geld nodig. Als die de leefbaarheid in de woonomgeving blijvend verbeteren, geven wij vanuit Buurtgeluk een financiële bijdrage. Zodat zij met elkaar aan de slag kunnen om hun plannen te realiseren.  Kijk voor meer informatie op www.veste.nl/buurtgeluk.

Terug naar overzicht