Tijdelijk wonen in een Tiny House

17-05

In de gemeente Hardenberg is een wachtlijst voor woningzoekenden. Met het bouwen van nieuwe huurwoningen komt er meer woonaanbod bij. Voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning blijft het echter lastig om op zeer korte termijn een woonplek te vinden. Zij hebben als woningzoekenden weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd, maar hebben wel dringend een woning nodig. Vaak zijn er maar weinig uitwijkmogelijkheden en kom je veelal terecht op een vakantiepark of bij bekenden op zolder. Denk daarbij aan mensen die vanwege een echtscheiding met spoed een woning zoeken. Woningstichting De Veste wil deze mensen een thuis bieden en plaatst in samenwerking met de gemeente Hardenberg ‘Tiny Houses’.

Met spoed op zoek

Op diverse plekken in de gemeente worden nieuwe huurwoningen gebouwd om ervoor te zorgen dat woningzoekenden een thuis kunnen vinden. Voor de korte termijn zoeken we een oplossing voor de spoedzoekers. Deze mensen komen door hun korte inschrijftijd niet in aanmerking voor een reguliere huurwoning. Gevolg is dat mensen in nood vaak op vakantieparken belanden. Ze staan daar aan de zijlijn, horen er daardoor niet bij. Dat vinden wij onwenselijk. We staan voor een inclusieve samenleving. Met het plaatsen van deze huizen, zogenaamde ‘Tiny Houses’ bieden we ook voor hen woningen aan. Denk daarbij aan mensen die wegens echtscheiding met spoed een woning zoeken of mensen die in Nederland aan hun toekomst gaan bouwen. Deze mensen staan nog maar pas ingeschreven bij Woningstichting de Veste. In afstemming met het team van Samen Doen wordt besproken wie er komen wonen. Zo bieden we echt een plek aan mensen die hoge woningnood hebben en vanuit hier straks door kunnen naar een huis dat bij hen past. Alle nieuwe bewoners zullen maximaal twee jaar in de Tiny Houses wonen om vervolgens door te stromen naar een andere permanente woning.

De eerste Tiny Houses

In de Botermanswijk in Dedemsvaart liggen nu de eerste plannen voor het plaatsen van twaalf van deze tijdelijke huurwoningen. De gelijkvloerse woningen, waar één persoon kan wonen, worden aan weerszijde van de straat geplaatst. Het omliggende groen wordt door ons aangelegd en onderhouden. Bij het kiezen van een locatie is gekeken naar een plek die ligt in de nabijheid van een woonwijk en de voorzieningen in het centrum. Een prettige omgeving, voor de dagelijkse boodschappen en opdoen van sociale contacten. Als bewoner blijf je zo verbonden met de buurt waarin je woont. Onze wijkconsulent is en blijft actief betrokken bij de realisatie en straks ook bij de bewoners die er wonen.

Voor uitgebreide informatie over deze Tiny Houses kijk je op de projectsite

Terug naar overzicht